Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2013

στην έρημο είναι καρφωμένη η καρδιά μας.

διασχίζουμε την έρημο με την ελπίδα να βρούμε μια Όαση αλλά μόλις την βρίσκουμε - αληθινή η αντικατοπτρισμό - έκπληκτοι ανακαλύπτουμε ότι την Έρημο έχουμε νοσταλγησει ,οτι στην έρημο είναι καρφωμένη η καρδιά μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη
στου ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου