Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013

. ZIZEK : ΜΙΛΗΣΕ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ; ΠΕΡΙ object petit aΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


''....Ωστόσο, η λακανική έννοια του έννοια του object petit a ως καθαρά αναμορφικού αντικειμένου δεν εμφορείται από μια ιδεαλιστική απάρνηση του Πραγματικού¨ τουναντίον ,μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε μια αυστηρά υλιστική εξήγηση της ανάδυσης του «άυλου» ιδεατού χώρου. Το  object petit a υπάρχει μόνον ως σκιά /διαστρέβλωση του ιδίου του εαυτού του, ιδωμένο πλαγίως ,από μια μη ορθή /μεροληπτική προοπτική –όταν κανείς το κοιτά ευθέως δεν βλέπει απολύτως τίποτα .Και ο χώρος της Ιδεατότητας είναι ακριβώς ένας τέτοιος διαστρεβλωμένος χώρος: «οι ιδέες» δεν υπάρχουν «καθαυτές» ,αλλά μόνο ως  μια προυποτιθεμένη οντότητα, οντότητα της οποίας την ύπαρξη ωθούμαστε να προυποθέσουμε εξαιτίας των διαστρεβλωμένων αντανακλάσεών της . Κατά έναν τρόπο ,ο Πλάτωνας είχε δίκιο όταν ισχυριζόταν ότι στον υλικό κόσμο μας έχουμε μόνο στρεβλά είδωλα των αληθινών Ιδεών-θα πρέπει κανείς να προσθέσει ότι η Ιδέα δεν ειναι παρά ένα φαινόμενο του εαυτού της ,η «προοπτική ψευδαίσθηση» που μας οδηγεί στην υπόθεση ότι πρέπει να υπάρχει ένα πρωτότυπο πίσω από τις διαστρεβλώσεις.

Ωστόσο το ότι το   object petit a αποτελεί «αρνητικό μέγεθος»-για να χρησιμοποιήσουμε καντιανούς όρους –δεν σημαίνει μόνον ότι το κενό της επιθυμίας παραδόξως ενσαρκώνεται σε ένα επιμέρους αντικείμενο το οποίο αρχίζει να χρησιμεύει ως το υποκατάστατό του, αλλά, πάνω απ όλα , το  αντίθετο παράδοξο: αυτό το πρωταρχικό κενό/έλλειψη «λειτουργεί» μόνο στο βαθμό που ενσαρκώνεται σε ένα επιμέρους αντικείμενο. Και είναι αυτό το αντικείμενο που κρατά ανοιχτό το χάσμα της επιθυμίας. Αυτή η έννοια του «αρνητικού μεγέθους»  είναι επίσης κρίσιμη εάν θέλουμε να συλλάβουμε την επανάσταση του Χριστιανισμού.''

ΑΠΟ ΤΟ 
''
    ΜΙΛΗΣΕ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ; '' ΤΟΥ Ζιζεκ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη
στου ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου