Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2014

ο Ελιας για την ψυχολογικη πορεια του Δυτικου ανθρωπου


Η πορεία εξέλιξης του δυτικού ανθρώπου-όπως έδειξε ο Νορμπερτ Ελιας-συντίθεται από μια διπλή διαδικασία εκλογίκευσης και εσωτερικευσης -έλεγχου των συναισθημάτων που ξεκινά από τα ανώτερα(αυλικά) στρώματα , από τον 16ο αιώνα και μετά. Στον κύκλο της Αυλής αναπτύσσεται ο,τι θα ονομάζομε σήμερα «ψυχολογική» παρατήρηση του ανθρώπου, ακριβέστερη παρατήρηση του αλλού και του εαυτού ,ακριβώς επειδή η παρατήρηση του εαυτού και η διαρκής προσεκτική παρατήρηση άλλων συγκαταλέγεται στις στοιχειώδεις προϋπόθεσης διατήρησης της κοινωνικής θέσης

Η ζωή μέσα σε αυτό τον κύκλο της απολυταρχικής αυλής , δεν ήταν ειρηνική:πολλοί άνθρωποι εδώ εξαρτώνται μονίμως ο ένας από τον άλλο . Η πίεση του ανταγωνισμού με στόχο το κοινωνικό γόητρο για την εύνοια του βασιλιά είναι μεγάλη . Σύμφωνα με ένα σχολιαστή της εποχής:«όποιος γνωρίζει την αυλή, είναι κύριος των κινήσεων του , του βλέμματος και του προσώπου του ;είναι βαθύς και αδιαπέραστος . Συγκαλύπτει τα παραστρατήματα του, χαμογελά στους εχθρούς του, δαμάζει τη διάθεση του, μεταμφιέζει τα πάθη του, προδίδει την καρδιά του και ενεργεί ενάντια στα συναισθήματα του»


. Η αυλή είναι ένα είδος Χρηματιστηρίου όπου όμως η πραγματική βάση της άξιας δεν συνίσταται στην χρηματική περιούσια ,ούτε επίσης στις επιτεύξεις και στις δυνατότητες αλλά στη βασιλική εύνοια, στην επιρροή του πάνω σε άλλους ισχυρούς. Όλο αυτό το σύνθετο και επικίνδυνο παιχνίδι ,όπου η χρήση φυσικής βίας και τα άμεσα ξεσπάσματα απαγορεύονται και απειλούν την κοινωνική υπόσταση απαιτούν από κάθε συμμέτοχο διαρκή μακρόπνοη πρόβλεψη , ακριβή γνώση κάθε τρίτου, της θέσης του και της τρέχουσας τιμής του μέσα στο πλέγμα των αυλικών γνωμών .


Καθώς στη θέση του σπαθιού μπαίνουν οι μηχανορραφίες, απαιτούνται και καλλιεργούνται άλλες ιδιότητες από αυτές που απαιτούν οι διαμάχες που διεξάγονται με τα όπλα:σκέψη, μακρόπνοος υπολογισμός αυστηρότατη ρύθμιση των προσωπικών παθών , γνώση των ανθρώπων και του κοινωνικού πεδίου καθίστανται απαραίτητες προϋπόθεσης κάθε κοινωνικής επιτυχίαςΝορμπερτ Ελιας , Η εξελιξη του πολιτισμου ,....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη
στου ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου