Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

''η εθνική αυτοδιαθεση και ο ατομικός αυτοκαθορισμός''

(απο τις μεταμορφωσεις της ταυτοτητας Εθνος ,νεωτερικοτητα εθνικιστικός λόγος)

Υφισταται ,κατά τη γνώμη μου,μια αποτυχία της νομικής και ηθικής προσπάθειας να θεμελιωθεί η έννοια των ''δικαιωμάτων τρίτης γενιάς'' όπως λέγονται, δηλαδή της θεμελίωσης του εθνικού αυτοκαθορισμού και αυτοδιάθεσης με βάση την εννοια του αυτοκαθορισμού των ατόμων . Κάτω από την προσπάθεια να θεωρηθεί ο ατομικός και εθνικός αυτοκαθορισμός ως ηθικά-δικαιακά ισοδύναμες έννοιες, κρυβεται η υπόρητη προυπόθεση της εθνικότητας ως καθοριστικής αρχής της ταυτότητας. Όμως η προϋπόθεση αυτή συγκαλύπτει εξαρχής μιαν αντίφαση: ένα πρόσωπο μπορεί να επιβεβαιώσει τον αυτοκαθορισμό του κάνοντας επιλογές και λαμβάνοντας αποφάσεις . Αν όμως η έννοια του αυτοκαθορισμού επεκταθεί και στην έννοια του έθνους αυτό σημαίνει ότι το πρόσωπο κατ΄αρχήν ετεροκαθορίζεται ως Έλληνας,Αλβανός ή Σέρβος. Σημαίνει δηλαδή, ότι η εθνικότητα θεωρείται, a priori, ως η καθοριστική οργανωτική αρχή της προσωπικής ταυτότητας και ότι μάλιστα ,σε συνθήκες εθνικής κρίσης , κάθε άλλη πλευρά της ταυτότητας θα πρέπει να υποταχθεί στην εθνικότητα. Όμως έτσι οδηγούμαστε στο παράδοξο,το λεγόμενο δικαίωμα τρίτης γενιάς(εθνικού αυτοκαθορισμού) να οδηγεί στην αναίρεση του δικαιώματος επιλογής πού βρίσκεται στον πυρήνα του ατομικού αυτοκαθορισμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη
στου ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου