το Μπλόκαρε το Fb Συμπαρασταθείτε στη Σπηλιά του Μοντεχρήστου


Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

ΛΑΚΑΝ :Τα ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Seminar:
I · II · III · IV · V · VI · VII · VIII · IX · X · XI · XII · XIII · XIV · XV · XVI · XVII · XVIII · XIX · XX · XXI · XXII · XXIII · XXIV · XXV · XXVI · XXVII · Index
LivreBook
AnnéesYears
TitreTitle
I
1953-4
Les écrits techniques de FreudFreud's technical writings
II
1954-5
Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse The Ego in Freud's Theory and in the Technique of Psychoanalysis
III
1955-6
Les psychoses The Psychoses
IV
1956-7
La relation d'objet et les structures freudiennesThe Object Relations
V
1957-8
Les formations de l'inconscient The Formations of the Unconscious
VI
1958-9
Le désir et son interprétationDesire and its Interpretation
VII
1959-60
L'éthique de la psychanalyse The Ethics of Psychoanalysis
VIII
1960-1
Le transfert (dans sa disparité subjective) Transference
IX
1961-2
L'identification Identification
1963
Les Noms du pèreThe Names of the Father
X
1962-3
L'angoisse Anxiety
XI
1964
Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse The Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis
XII
1964-5
Problèmes cruciaux pour la psychanalyse Crucial Problems for Psychoanalysis
XIII
1965-6
L'objet de la psychanalyseThe Object of Psychoanalysis
XIV
1966-7
La logique du fantasmeThe Logic of Fantasy
XV
1967-8
L'acte psychanalytiqueThe Psychoanalytic Act
XVI
1968-9
D'un Autre à l'autreFrom One Other to the Other
XVII
1969-70
L'envers de la psychanalyse The Reverse of Psychoanalysis
XVIII
1971
D'un discours qui ne serait pas du semblantOn a Discourse That Would Not Be Semblance
XIX
1971-2
...ou pire...Or Worse
XX
1972-3
Encore Encore
XXI
1973-4
Les non-dupes errentThe Non-Duped Err/The Names of the Father
XXII
1974-5
RSIRSI
XXIII
1975-6
Le sinthomeThe Sinthome
XXIV
1976-7
L'insu que sait de l'une-bévue s'aile à mourreOne Knew That It Was a Mistaken Moon on the Wings of Love
XXV
1977-8
Le moment de conclureThe Moment of Concluding
XXVI
1978-9
La topologie et le tempsTopology and Time
XXVII
1980
DissolutionDissolution
Retrieved from "http://nosubject.com/Jacques_Lacan:Seminars"
πηγη http://nosubject.com/Jacques_Lacan:Seminars

Δεν υπάρχουν σχόλια:

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη
στου ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου