το Μπλόκαρε το Fb Συμπαρασταθείτε στη Σπηλιά του Μοντεχρήστου


Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

Περί αγάπης - On Love rakis1.wordpress.com/heroicodesembarazo

Περί αγάπης - On Love
rakis1.wordpress.com

Περί αγάπης – On Love

Η αγάπη έχει 4 χαρακτηριστικά:
1. Είναι αδιάφορη με την έννοια ότι επιθυμείς το καλό για τον αγαπημένο καθαυτό
2. Είναι προσωπική με την έννοια ότι ο αγαπημένος είναι αναντικατάστατος
3. Είναι μία δυνατή πράξη ταυτοποίησης με τον αγαπημένο χωρίς να εξαφανίζει τις αυτόνομες ταυτότητες του ενός και του άλλου.
4. Είναι μία πράξη που σπάνια αποτελεί απότοκο αποκλειστικής συνειδητής επιλογής.
Πηγή: http://politicsandletters.wordpress.com/2013/12/06/on-reading-harry-frankfurt/
But of what is love for another mortal composed? Frankfurt claims that it has “four main conceptually necessary features.” It’s disinterested in the sense that the good of the beloved is something desired for its own sake; it’s personal in the sense that the beloved is not an interchangeable part, an instance of a type; it entails a powerful identification with the beloved but stops short of identity; and it accepts the fact that love is rarely a matter of choice.
About these ads

Δεν υπάρχουν σχόλια:

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη
στου ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου