το Μπλόκαρε το Fb Συμπαρασταθείτε στη Σπηλιά του Μοντεχρήστου


Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ! ΑΠΟ ΤΟ atheofobos2 αποσπασμα

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΛΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ!

αποσπασμα 
Ας δούμε λοιπόν μερικές ακόμη από τις οδηγίες που μας δίνει.
Αρχικά λοιπόν για να μην γίνονται παρεξηγήσεις και καυγάδες μετά τον γάμο τι πρέπει να κάνει ο πατέρας που πρόκειται να παντρέψει την κόρη του;
Ο πατήρ δέον να είπη ευθύς και ειλικρινώς την προίκα της θυγατρός του, όπως απαλλάξη τον αντιπρόσωπον του γαμβρού παρομοίας ερωτήσεως.Αφού λοιπόν τα βρήκατε με την προίκα βγάζετε βόλτα την μέλλουσα σύζυγον σας αλλά δυστυχώς έρχεται μαζί σαν μπάστακας και η μάνα της. Μπορεί μέσα σας λοιπόν να λέτε ,της μάνας σου, οι καλοί τρόποι όμως τι επιβάλλουν;
-Πολλοί νέοι εξερχόμενοι μετά της πενθεράς των και της μνηστής αυτών, δεν γνωρίζουν εις ποίαν εκ των δύο να δώσουν τον βραχίονα. Η καλή ανατροφή επιβάλλει να τον δώσουν εις την πενθεράν των.Η επίδειξη δε των δώρων του γάμου αλλά και της προίκας είναι μπανάλ γιατί:
Είναι μάλιστα απρεπές να απλούνται επί μιας τραπέζης επί παραδείγματι τα ασπρόρρουχα και τα εσωφόρια των μελλονύμφων.Στην Κρήτη βέβαια έχω δει να περιφέρεται η προίκα της νύφης σε φορτηγάκι.
Υποψιάζομαι ότι στο χωριό του Αποκόρωνα που το είδα δεν θα είχαν διαβάσει την βαρώνη Σταφ!
Πάντως από τότε το φακελλάκι ήταν στις δόξες του ακόμα και στον γάμο:
Η αβρότης επιβάλλει τα προς τους ιερείς διδόμενα χρήματα να τίθενται εντός φακέλλου.Τώρα αν πρόκειται για δεύτερο γάμο μετά από χηρεία τι πρέπει να κάνουμε με την φωτογραφία του μακαρίτη;
Εικών ,εάν υπάρχη τοιαύτη ,του πρώτου ανδρός ή της πρώτης γυναικός δέον να μην εξορίζεται. Τούτο είναι απεχθές. Αλλά δεν την τοποθετόύσιν εις το συζυγικόν δωμάτιον.Εδώ που τα λέμε δεν έχει άδικο. Σκέψου την ώρα που ο νέος σύζυγος πηδάει με ορμή την σύζυγό του να πέσει το βλέμμα του στο αγριεμένο μάτι του μακαρίτη να τον κοιτάει από το κομοδίνο;
Αποκτήσατε λοιπόν μετά τον γάμο και παιδιά ;
Εδώ λοιπόν υπάρχουν μερικές σοφές και διαχρονικές συμβουλές που διατηρούν μέχρι σήμερα την αξία τους.
Δια τους κάτωθεν οικούντας προσπαθούμεν να μην ποδοκροτούμεν άνω της κεφαλής των αιωνίως και άνευ λόγου. Κλείομεν το παραθυρόν μας, δια να απαλλάξωμεν τους γείτονας ημών του βασάνου του κλειδοκυμβάλου, προ πάντων όταν μελετώσι παιδιά.Εκείνο δε που είναι χειρότερο είναι όταν:
Υπάρχουσι μητέρες,αίτινες φέρουσι τα τέκνα των μετ΄ αυτών εις τας επισκέψεις. Δεν υπάρχει μεγαλειτέρα βάσανος ταύτης δια την οικοδέσποιναν. Όσον φρόνιμα ,όσον ανατρεθραμμένα και αν είνε τα μικρά παιδιά, είναι αδύνατον μετά πέντε λεπτών ησυχίαν και ακινησίαν να μην αρχίσωσι να θέτωσιν εις κίνησιν τους μικρούς των πόδας , να τύπτωσι τας καθέκλας,τα μικροσκοπικά των δακτυλάκια να χαράσσωσι το ατλάζιον των επίπλων, και σιγά , σιγά να πλησιάζωσι τας τραπέζας, τας πλήρεις κομψοτεχνημάτων και να θέτωσιν αυτά είς μέγιστον κίνδυνον.
Η οικοδέσποινα βλέπει πάντα ταύτα και δεν τολμά να είπη τι. το αίμα βράζει και θα επεθύμει να θέση το παιδίον εκατόν οργυάς υπό την γήν …το νομίζει τουλάχιστον.
Τώρα το βράδυ, σας έχουν καλέσει τραπέζι κάποιοι αντιπαθητικοί συγγενείς της γυναίκας σας, της έχετε τραβήξει μερικά γαμοσταυρίδια που δέχτηκε την πρόσκληση αλλά σαν καλοανατεθραμένος κύριος γνωρίζετε ότι είναι βασικό πως:
Έκαστος κεκλημένος οφείλει να προσέρχεται με πρόσωπον χαρίεν.Βέβαια για να έχεις πρόσωπον χαρίεν πρέπει να ξέρεις από πριν ότι εκεί που σε καλέσανε θα φας καλά και οι οικοδεσπότες γνωρίζουν ότι :
Οι δίδοντες γεύματα οφείλουσι κατ΄ αρχήν να είνε δεινοί περί την τέχνην της μαγειρικής.Βέβαια είναι αυτονόητο ότι:
Τα φαγητά πρέπει να είναι ποικίλα ,ίνα μη φέρωσιν αηδίαν και δυσπεψίαν εις τους κεκλημένους ημών.Και αυτό βέβαια θα γίνει αν η οικοδέσποινα δεν έχει την φαεινή ίδέα, που έχει μερικές φορές και η γυναίκα μου, να φτιάξει διάφορες εξωτικές ανοησίες που διαβάζει στα διάφορα gourmet περιοδικά που διαβάζει, αντί να παραδεχτεί ότι:
..υπάρχουσι φαγητά ,τα οποία όλοι τρώγομεν ευχαρίστως,και αυτοί οι έκατομμυριούχοι ακόμη και οι ευγενείς θα ευχαριστηθώσι να φάγωσι μιαν καλήν σκορδαλιάν.(!!)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη
στου ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου