Σπηλιά του Μοντεχρήστου


Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

απο τα Γνωμικά και Ιντερμεδια : Τεταρτο μερος του: Περα απο το καλό και το κακο


Γνωμικο 137
Στη συναναστροφή με λόγιους και καλλιτέχνες μπορεί κανείς να πέσει έξω από την αντίθετη πλευρά : βρίσκει πίσω απο έναν αξιόλογο λόγιο  οχι σπάνια έναν μέτριο άνθρωπο , και πίσω από έναν μέτριο καλλιτέχνη συχνά - έναν αξιόλογο άνθρωπο
(Νιτσε περα απο το καλό και το κακό ,μτφ Ζησης Σαρικας εκδ Βανιας 2008, σ 123)

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη
στου ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου