Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

από τις εκδόσεις ΕΝΕΚΕΝ κυκλοφόρησε το βιβλίο Ζωή, Λόγοι, Πολιτικές στον καιρό της κρίσης

από τις εκδόσεις ΕΝΕΚΕΝ κυκλοφόρησε το βιβλίο
Ζωή, Λόγοι, Πολιτικές στον καιρό της κρίσης

του Κοινωνικού Εργαστηρίου Θεσσαλονίκης

το βιβλίο βρίσκεται ήδη στο βιβλιοπωλείο ΚΕΝΤΡΙ (πλ. Ναυαρίνου)
και στον χώρο του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ (σήμερα τελευταία μέρα)
στο σταντ του ΕΝΕΚΕΝ

Από τον πρόλογο:
Η κρίση, αποτελεί ένα ολικό φαινόμενο, ένα ολικό κοινωνικό γε-
γονός, το οποίο διασταυρώνεται και διαπερνά όλα τα επίπεδα
της ζωής, ένα πολυεδρικό φαινόμενο που τέμνει, διαποτίζει και
διαποτίζεται από όλα τα άλλα. Η εμφάνιση μιας ποικιλίας αντι-
στάσεων και κινημάτων με πρώτη εκείνη των πλατειών, που επα-
ναφέρουν το διαθετικό (affective) στοιχείο στο δημόσιο χώρο,
μας καλούν να κατανοήσουμε τις πράξεις των ανθρώπων και να
τις συλλάβουμε ως πάθη-επηρεασμούς, δηλαδή ως καθορισμέ-
νες πραγματικότητες εμπνευσμένες από την πρακτική ορθολογι-
κότητα των μαζών στις γειτονίες και στο κέντρο των πόλεων.
Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε στο παρόν βιβλίο το οποίο
είναι προϊόν ημερίδας του Κοινωνικού Εργαστηρίου Θεσσαλο-
νίκης που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2012.
Το στοιχείο της ζωής αναφέρεται στην επιλογή μας να αναλύ-
σουμε την κρίση σε καθημερινό επίπεδο με βάση τις εμπειρίες,
αρνούμενοι τη διάκριση θεωρίας και πράξης, αποσκοπώντας στη
συνάρθρωση γνώσης και πολιτικής καθώς και του χρόνου ως πο-
λιτικό διακύβευμα. Διαπιστώνοντας ότι όσα είπαμε ένα χρόνο
πριν ακόμη ισχύουν, συνεχίζουμε να αναζητούμε αυτό που μπορεί
να ενδυναμώσει τα πολιτικά υποκείμενα, μπροστά στη λαίλαπα
της κρίσης που προκαλεί ο νεοφιλελευθερισμός"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη
στου ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου