Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015

όσο γερνώ γίνομαι πιο ειλικρινής ..Όμως πιο αληθινός; δεν ξέρω..όσο γερνώ γίνομαι πιο ειλικρινής ..Όμως πιο αληθινός; δεν ξέρω.. αν έχω πια την ιδία αλήθεια ... Υποψιάζομαι πως η αλήθεια μας αλλάζει χρώματα αλλά και υφή ανάλογα με την ηλικία... Άλλη αλήθεια είχα στα τριάντα και σαράντα άλλη τώρα ..και άλλη Φορά είχε τότε από τώρα η αλήθεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

O Εαυτός ως Αλλος

 Ο ΕΑΥΤΟΣ ΩΣ ΑΛΛΟΣ.                                        υποτιθεται  οτι  υφίσταται  προσκηνιο και παρασκήνιο,  οτι  άλλιως  μιλάμε  παρου...