το Μπλόκαρε το Fb Συμπαρασταθείτε στη Σπηλιά του Μοντεχρήστου


Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

αλλο ενα του Κορνηλιου:ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ ΤΩΙ ΑΙΤΗΣΑΝΤΙ ΝΟΣΦΕΡΑΤΩΙ

Κορνήλιος είπε

ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ ΤΩΙ ΑΙΤΗΣΑΝΤΙ ΝΟΣΦΕΡΑΤΩΙ
Μονάχη ἔγνοια ἡ γλῶσσα μου εἰς αὐχμηρὰς ἡμέρας,
ὑψοῦται ἐντός μου φρόνημα ὡς τοῦ Δαυΐδ τὸ κέρας
κι ὑπερφιάλως φυσιῶ πληρῶν τὰ στήθη πάλιν
ἀέρος ὁδηγοῦντος με εἰς πνεύματος κραιπάλην.
Δι’ ὃ στεφθεὶς τὰς δάφνας μου περιπατῶ λευχείμων,
φωνῇ πατρίῳ χρώμενος εἰς ὕφος κομπορρῆμον,
ἐνίοτε τὸν δάκτυλον κινῶν καὶ διαγράφων
μικρόν τι τόξον νοητὸν πλησίον τῶν κροτάφων
ἐν ᾧ τῆς ἐπηρμένης μου ὁφρύος τὰς καμπύλας
καθύπερθεν τοῦ ῥινικοῦ σωλῆνος περιστείλας
ἀναφωνῶ ἐξοργισθεὶς κἀγὼ ὡς νέος Κάτων:
“ποῖ πλέον πορευόμεθα προφέροντες “γαμᾶτον;”;”

πηγη:

Γαμάτο, να γιατί χανόμαστε!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη
στου ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου