Δευτέρα 29 Μαρτίου 2010

Μαρξισμός και εθνικισμός: το χρονικό μιας συμβίωσης Το Σάββατο 10 Απριλίου στις 7.30 μμ θα πραγματοποιηθεί στο Μικρόπολις η έκτη εκδήλωση στο πλαίσιο των "συζητήσεων για την πολιτική και την ιστορία", με θέμα "Μαρξισμός και εθνικισμός: το χρονικό μιας συμβίωσης"

Μαρξισμός και εθνικισμός: το χρονικό μιας συμβίωσης

Το Σάββατο 10 Απριλίου στις 7.30 μμ θα πραγματοποιηθεί στο Μικρόπολις η έκτη εκδήλωση στο πλαίσιο των "συζητήσεων για την πολιτική και την ιστορία", με θέμα "Μαρξισμός και εθνικισμός: το χρονικό μιας συμβίωσης"

Εισήγηση:

Γιάννης Σύγκελος

Περιγραφή:

Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και αργότερα, παρατηρείται στροφή του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος προς τον εθνικισμό. Παρ’ όλα αυτά ο κλασικός μαρξισμός υπήρξε κατ' εξοχήν διεθνιστικός. Η συμβίωση του εθνικισμού και του μαρξισμού χρονολογείται από την ύστερη μεσοπολεμική περίοδο. Οφείλεται σε μια σειρά από αδυναμίες του κλασικού μαρξισμού να συνειδητοποιήσει την δυναμική του εθνικισμού, αλλά και στις πολιτικές σκοπιμότητες που λάμβανε υπόψη κάθε ιδεολόγος και ακτιβιστής. Στις αρχές του 20ού αιώνα, το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα επιχειρεί τους πρώτους συμβιβασμούς με τον εθνικισμό, που σταδιακά θα καταλήξουν σε έναν ιδιότυπο συγκρητισμό έως τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα εξεταστεί ο λόγος κορυφαίων μαρξιστών, η σοβιετική εθνοτική πολιτική και η πολιτική της Κομιντέρν.

Βιβλιογραφία:

Schwarzmantel, J. (1991) Socialism and the Idea of the Nation
(Brighton: Harvester Wheatsheaf)
[πρόκειται για απολογητή του συγκερασμού μαρξισμού και εθνικισμού]

Martin, T. (2001) The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939
(Ithaca; London: Cornell University Press)
[εξαιρετικό στο είδος του]

Nimni, E. (1991) Marxism and Nationalism: Theoretical Origins of a Political Crisis
(London: Pluto)
[έμφαση στο σχήμα του Bauer]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

O Εαυτός ως Αλλος

 Ο ΕΑΥΤΟΣ ΩΣ ΑΛΛΟΣ.                                        υποτιθεται  οτι  υφίσταται  προσκηνιο και παρασκήνιο,  οτι  άλλιως  μιλάμε  παρου...