Δευτέρα 29 Μαρτίου 2010

Οι νέες ταινίες

Αξιοσημείωτη η τρέχουσα κινηματογραφική εβδομάδα, όχι τόσο για τον αριθμό των νέων ταινιών –οκτώ παρακαλώ- όσο για το γεγονός πως οι τέσσερις είναι ελληνικές και επί πλέον, οι τρεις από αυτές είναι ντοκιμα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

O Εαυτός ως Αλλος

 Ο ΕΑΥΤΟΣ ΩΣ ΑΛΛΟΣ.                                        υποτιθεται  οτι  υφίσταται  προσκηνιο και παρασκήνιο,  οτι  άλλιως  μιλάμε  παρου...