Σπηλιά του Μοντεχρήστου


Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2010

Οι νέες ταινίες

Αξιοσημείωτη η τρέχουσα κινηματογραφική εβδομάδα, όχι τόσο για τον αριθμό των νέων ταινιών –οκτώ παρακαλώ- όσο για το γεγονός πως οι τέσσερις είναι ελληνικές και επί πλέον, οι τρεις από αυτές είναι ντοκιμα...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη
στου ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου