Σπηλιά του Μοντεχρήστου


Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Η άλλη άποψη, που φαίνεται να είναι και η επικρατούσα, υποστηρίζει ότι η έξοδος από το ευρώ θα μεγαλώσει το κόστος για την ελληνική οικονομία. Ένα βασικό επιχείρημα των υποστηρικτών της άποψης αυτής είναι ότι η ανταγωνιστικότητα που δίνει στην ελληνική οικονομία η υποτίμηση του νομίσματος είναι βραχυχρόνια, καθώς σύντομα αυτή διαβρώνεται από τις αυξήσεις μισθών που δίνονται για να καλυφθεί η απώλεια αγοραστικής δύναμης για τους εργαζόμενους από τον εισαγόμενο, λόγω της υποτίμησης, πληθωρισμό.

Οι απόψεις υπέρ και κατά του ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη
στου ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου