Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

περι της διάκρισης Επιθυμίας και ερωτος

περι της διάκρισης Επιθυμίας και ερωτος
«Η επιθυμία είναι μολυσμένη εκ γενετής  από την ενορμηση του θανάτου. Αυτό , ωστόσο είναι το καλά φυλαγμένο μυστικό της , φυλαγμένο προπάντων από τον εαυτό της”.

 «Η επιθυμία είναι διάθεση να καταναλώσουμε: να απορροφήσουμε, να κατασπαράξουμε να καταπιούμε –να  εξολοθρεύσουμε. Η παρουσία αυτή είναι πάντοτε , ήδη , μια προσβολή  και μια ταπείνωση . Η επιθυμία είναι η παρόρμηση να πάρουμε εκδίκηση για την προσβολή και να απαλλαγούμε από την ταπείνωση . Είναι η ανάγκη να κλείσουμε το κενό προς την ετερότητα, καθώς εκείνη μας γνέφει και μας απωθεί, καθώς μας σαγηνεύει με την υπόσχεση του ανεξερεύνητου και μας ερεθίζει με την ασαφή , επίμονη αλλοτριότητα της» [1]….

Ο Έρωτας από την αλλη , είναι διάθεση να φροντίσουμε και να προστατεύσουμε το αντικείμενο της φροντίδας μας…μια διάθεση να επεκταθούμε , να πάμε παραπέρα , να φτάσουμε αυτό που βρίσκεται «εκεί έξω». Να βυθίσουμε , να απορροφήσουμε και να αφομοιώσουμε το υποκείμενο στο αντικείμενο και όχι αντιστρόφως, όπως στην περίπτωση της επιθυμίας . Ερωτάς σημαίνει να προσθέτουμε στον κόσμο- όπου κάθε πρόσθεση είναι το ζωντανό ίχνος του ερωντος . στον ερωτά ο εαυτός μεταφυτεύεται λίγο στον κόσμο. Ο ερών επεκτείνεται με το να παραδίνεται στο αγαπημένο αντικείμενο

 

Αν η επιθυμία θέλει να καταναλώνει , ο ερωτάς θέλει να κατέχει . Ενώ η εκπλήρωση της επιθυμίας  συμπίπτει με την εξολόθρευση του αντικειμένου της,ο έρωτας μεγαλώνει με τα αποκτήματα του και εκπληρώνεται στη διάρκεια τους , Αν η επιθυμία είναι αυτοκαταστροφική , ο ερωτάς είναι αυτοδιαιωνιζόμενος …

Όπως η επιθυμία, ο έρωτας συνιστά απειλή για το αντικείμενο του  Η επιθυμία καταστρέφει το αντικείμενο της καταστρέφοντας τον εαυτό της στην  πορεία . Το προστατευτικό ΄Δίκτυ  που εξυφαίνει με στοργή ο έρωτας γύρω από το αντικείμενο , το σκλαβώνει . Ο έρωτας πιάνει αιχμαλώτους  και τους οδηγεί στη φυλακή ΄προβαίνει σε συλλήψεις , χάρις της προστασίας των συλληφθέντων .[1] Ζυγγκμουντ Μπαουμαν , Ρευστή αγάπη , Για την ευθραυστότητα των ανθρωπίνων δεσμών . Μτφ Γιώργος Καραμπελας  Εστία  Αθήνα 2006 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη
στου ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου