Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

Μόνο στη εποχή μας ζητάμε να βρούμε το νόημα του παρόντος στο ίδιο το παρόν' το νόημα στη σάρκα της στιγμής

Μόνο στην εποχή μας.
για αιώνες το παρόν νοηματοδοτούσε η παράδοση , το παρελθόν, μέσω της επανάληψης και του ιερού , του εκείθεν ...
στην νεωτερικοτητα το παρόν νοηματοδοτουσε το Μέλλον , η νομοτέλεια , το τέλος της ιστορίας
Μόνο στη εποχή μας ζητάμε να βρούμε το νόημα του παρόντος στο ίδιο το παρόν'
το νόημα στη σάρκα της στιγμής :
έτσι το νόημα εξανεμίζεται,και η στιγμή γλιστρά σαν μια σταγόνα που πέφτει στο νερό ενός α-νοητου κόσμου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη
στου ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου