Τρίτη, 28 Ιουλίου 2009

Ο ανορθολογισμός μιας συγχώνευσης

ΤΡΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ

Ο ανορθολογισμός μιας συγχώνευσης Η πρόσφατη απόφαση του ΥΠΑΝ για την αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού της χώρας προβλέπει μεταξύ άλλων τη μετατροπή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) σε αμιγές κέντρο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τα τρία ινστιτούτα θετικών επιστημών του ΕΙΕ διαλύονται / μεταφέρονται / συγχωνεύονται με άλλα, φαινομενικά ομοειδή ινστιτούτα που λειτουργούν στην Αττική, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση των συμβουλευτικών και εποπτικών αρχών της πολιτείας με τα συντεταγμένα όργανα του φορέα στον οποίο ανήκουν. ....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη
στου ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου