Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

ενα εξαιρετικό κείμενο στα αγγλικά του ΝΙΚΟΥ ΔΕΜΕΡΤΖΗ: forgiveness and Ressentiment in the Age of Traumas... Στην Oxford Research Encyclopedias

http://politics.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-146

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη
στου ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου