το Μπλόκαρε το Fb Συμπαρασταθείτε στη Σπηλιά του Μοντεχρήστου


Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

death drive :Freud - Lacan
"To ignore the death instinct in his [Freud's] doctrine is to misunderstand that doctrine entirely."Lacan


Sigmund Freud
Freud introduced the concept of the death drive in Beyond the Pleasure Principle (1920).
Here he established a fundamental opposition between life drives (
eros), conceived of as a tendency towards cohesion and unity, and the death drives, which operate in the opposite direction, undoing connections and destroying things.
The concept of the death drive was one of the most controversial
concepts introduced by Freud, and many of his disciples rejected it, but Freud continued to reaffirm the concept for the rest of his life.
-->

In Lacan's first remarks on the death drive, in 1938, he describes it as a nostalgia for a lost harmony, a desire to return to the preoedipal fusion with the mother's breast, the loss of which is marked on the psyche in the weaning complex.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη

εθνολαικισμός και Θεσσαλονίκη
στου ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗ

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου